Cerca
Cerca Menú

Interessos indemnitzatoris per retard en el pagament corresponents a una indemnització exempta

Els interessos fixats com a obligació accessòria tenen igual consideració que el concepte principal del qual deriven, per la qual cosa estan exempts els interessos indemnitzatoris per retard en el pagament corresponents a una indemnització exempta. Els interessos percebuts pel contribuent tenen diferent qualificació en funció …

Llegiu-ne més