Search
Search Menu

Possibilitat d’increment del percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys

Desenvolupament de la possibilitat d’increment del percentatge aplicable a la base reguladora en cas que la persona beneficiària de la pensió de viduïtat tingui 65 o més anys i que no percebi una altra pensió pública, ni altres ingressos per la realització de treball o de …

Read more