Search
Search Menu

Cotització en el RETA a partir l’1 d’agost de 2018

autónomos

La Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2018 incrementa, a partir de l’1 d’agost de 2018, les bases en aquest règim especial, tot fixant-les en funció de l’edat que tingui el treballador autònom en aquesta data. Sense modificació de tipus.

A partir de l’1 d’agost de 2018, la base màxima de cotització per als treballadors autònoms és de 3.803,70 €/mes i la base mínima és de 932,70 €/mes.

La base de cotització per als treballadors autònoms es fixa en funció de l’edat que tinguin al data 01.08.2018, d’acord amb unes regles determinades, segons es tinguin menys de 48 anys, o 48 o més anys.

No obstant això, els treballadors que abans dels 50 anys hagin cotitzat en qualsevol dels règims de la Seguretat Social per espai de 5 o més anys queden subjectes a altres regles, que es fixen en funció de l’última cotització acreditada.

D’altra banda, aquells treballadors que no tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals han d’efectuar una cotització addicional equivalent al 0,10%, aplicat sobre la base de cotització triada.

Per conèixer en detall els canvis en les cotitzacions en aquest règim, contacti amb el nostre equip d’experts.