Search
Search Menu

IRPF. Lloguer amb carència a canvi d’obres: rendiments de capital immobiliari a declarar en el període que reverteixin les obres a la finalització del contracte

Consulta DGT V0415-19 de 27/02/2019

Durant els primers trenta mesos del contracte s’estableix un període de carència de les rendes com a compensació per les obres que efectuarà l’arrendatari en el local i que revertiran en el consultant en finalitzar el contracte. Per tant, no es tracta d’una cessió de l’immoble de forma gratuïta. En aquest sentit, durant aquest període, l’arrendador cedeix l’ús de l’immoble establint-se com a contraprestació la realització de les obres. Per tant, percep una renda en espècie, que tindrà la qualificació de rendiment de capital immobiliari segons el que disposa l’article 22 de la LIRPF.

Quant a la seva imputació temporal, l’article 14.1.a) de la LIRPF estableix que “Els rendiments del treball i del capital s’imputaran al període impositiu en què siguin exigibles pel seu perceptor”. En conseqüència, en el cas plantejat, i partint de la premissa que les obres realitzades tenen la consideració d’obres de millora, els rendiments de capital immobiliari s’han d’imputar pel consultant al període impositiu en què es produeixi el lliurament de les mateixes, això és, al període impositiu en què aquestes obres revertiran en el propietari, un cop finalitzat el contracte.