Search
Search Menu

Assessoria fiscal

Gabinete de gestión y asesoría empresarial (Inca, Illes Balears)

Els nostres serveis s’inicien amb l’anàlisi detallada de l’activitat vista des de l’àmbit de la fiscalitat, valorant el risc i compromís de l’empresa enfront de les seves obligacions i la planificació, a través d’un pla personalitzat, del màxim estalvi dintre del respecte a les normes vigents referents a impostos i tributs.

El permanent contacte dels nostres professionals amb l’empresa garanteix que a l’hora d’elaborar les liquidacions dels diferents tributs es revisin els registres comptables precisos i es pugui oferir la màxima fidelitat en l’aplicació de la norma.

Coneixent de forma directa la marxa de l’empresa, els nostres professionals poden també beneficiar-la amb l’accés a possibles deduccions, ja sigui amb polítiques que potenciïn les reinversions, les exportacions, etc.

Les relacions de l’empresa amb la Hisenda Pública resulten molt més fluïdes en ser realitzades per experts que saben en cada moment el nivell d’informació i l’estratègia a seguir davant qualsevol incidència.

Consulti les entrades relacionades amb aquesta categoria.