Search
Search Menu

Assessoria jurídica

IMG_6436A l’inici de l’activitat empresarial és de summa importància conèixer la personalitat jurídica en què ha de formalitzar-se. Els nostres serveis d’assessoria jurídica, després d’analitzar amb els promotors de l’activitat els objectius i la projecció del negoci, poden desenvolupar el suport jurídic sobre el qual ha de bastir-se l’activitat.

La responsabilitat de socis i administradors, la seva vinculació entre ells i amb altres empreses, participades o no, han de ser objecte de curosa anàlisi. Les operacions mercantils han d’estar documentades normativament en evitació de posteriors derivacions de responsabilitats.

L’advocat d’empresa practicarà un preventiu seguiment de la situació contractual de les diferents operacions mercantils subjectes a normes precises, ja sigui enfront de tercers o enfront de les diferents administracions, tot evitant haver de formalitzar ulteriors i costosos recursos.