Search
Search Menu

Assessoria laboral

Gabinete de gestión y asesoría empresarial (Inca, Illes Balears)

Quina petita o mitjana empresa pot permetre’s un departament de RRHH? No obstant, la necessitat del mateix existeix. Cada dia sorgeixen situacions en l’àmbit laboral que poden derivar en conflicte si no s’està assessorat dels drets i obligacions tant de l’empresa com del treballador.

Contractar un empleat informat dels diferents paràmetres del Conveni Col·lectiu aplicable fa que es clarifiqui la relació, evitant possibles friccions posteriors.

La normativa laboral i de Seguretat Social del nostre ordenament jurídic és molt diversa i inestable. Es requereix un veritable coneixement de la relació laboral de cada treballador a l’empresa, així com l’exquisida aplicació de les normes en cada cas, per facilitar una harmonia que redunda en una major productivitat amb menys esforços personals.

Consultau les entrades d’aquesta categoria.