Search
Search Menu

Comptabilitat

Gabinete de gestión y asesoría empresarial (Inca, Illes Balears)

El procés comptable ha de ser un dels instruments més rellevants dins de la presa de decisions tant de la gerència com de cada departament.

L’ajudarem a que el seu programa de comptabilitat li faciliti tota la informació necessària perquè, al dia, pugui conèixer la situació i la marxa de l’empresa. Amb una planificació comptable, sempre ajustada a la normativa vigent, podrà establir unes ràtios de manera fàcil i sense repetir o transvasar la informació.

Tenir i mantenir al dia permanentment el Balanç de Situació i el Compte d’Explotació és la millor manera de planificar, seguir i revisar les operacions mercantils que conformen un negoci.

Amb la supervisió dels nostres tècnics pot tenir una comptabilitat de nivell, sense grans costos de personal, amb seguretat fiscal i la tranquil·litat de tenir la visió global de l’empresa en tot moment.