Search
Search Menu

Gestió d’empresa

Gabinete de gestión y asesoría empresarial (Inca, Illes Balears)

Un departament de gestió administrativa adequadament dimensionat, ordenant els circuits de documentació de manera que optimitzi el temps de treball, facilitant la recerca de qualsevol document, sense pèrdues de temps i de manera que pugui determinar-se la responsabilitat de cada secció administrativa és un gran estalvi de temps i per tant de diners.

La comptabilització de les operacions mercantils es facilita millorant la qualitat de les dades i la fiabilitat dels resultats en els llistats dels diferents registres comptables.

Aquests punts, aparentment tan fàcils i obvis, resulten la majoria de les vegades difícils d’organitzar ja que el propi desenvolupament de l’empresa no permet normalment la visió en perspectiva de tot el departament de gestió administrativa.

Un estudi detallat i un manteniment posterior dut a terme per un professional expert pot baixar costos administratius i simplificar el desenvolupament de les obligacions registrals, assegurant l’aplicació de les normes comptables d’elaboració de balanços i comptes anuals.