Search
Search Menu

Staff

staff Gabinete de Gestión y Asesoría Empresarial

GABINETE DE GESTIÓN Y ASESORÍA EMPRESARIAL, reuneix, des de la seva creació al 1978, un equip multidisciplinar de professionals que cobreixen les diferents àrees que formen l’estructura de les empreses del nostre entorn insular.

La nostra filosofia ha estat sempre considerar-nos implicats de forma directa en la gestió de l’empresa, oferir a la petita i mitjana empresa la possibilitat de tenir un staff de nivell a un cost compartit.

L’empresari té, amb la nostra col·laboració, un contacte permanent amb el professional que precisa, ja sigui per a la planificació fiscal de l’empresa familiar, l’anàlisi d’una determinada estratègia financera, definir l’optima estructura per a minimitzar l’impacte fiscal o de costos laborals, tot en funció dels objectius dissenyats en cada moment.

Aquest esquema de treball, que és el realment vàlid per a la petita i mitjana empresa, permet a l’empresari, generalment molt qualificat en el desenvolupament tècnic productiu, descansar en els nostres serveis el pes normatiu, aconseguint centrar-se en el negoci pròpiament dit amb la tranquil·litat d’estar permanent informat i assessorat en la presa de decisions en els terrenys jurídic, fiscal, laboral, comptable, etc.