Search
Search Menu

Mesures de suport a la prolongació de l’activitat dels treballadors fixos-discontinus

Els Pressupostos Generals mantenen les mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos-discontinus en els sectors de turisme, comerç vinculat i hostaleria Des de l’1-1-2018 i fins al dia 31-12-2018, les empreses (llevat del sector públic), dedicades a activitats enquadrades …

Read more