Search
Search Menu

Carència específica: teoria del parèntesi i desocupats que no varen renovar la inscripció durant certs períodes

L’aplicació de la teoria del parèntesi exigeix que no hi hagi voluntat d’apartar-se del món laboral per part del sol·licitant de la pensió de jubilació. L’aplicació de la doctrina del parèntesi per a l’acreditació del període de carència específica, de creació jurisprudencial, exigeix que els intervals …

Read more