Search
Search Menu

Possibilitat d’increment del percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys

Desenvolupament de la possibilitat d’increment del percentatge aplicable a la base reguladora en cas que la persona beneficiària de la pensió de viduïtat tingui 65 o més anys i que no percebi una altra pensió pública, ni altres ingressos per la realització de treball o de …

Read more

Mesures de suport a la prolongació de l’activitat dels treballadors fixos-discontinus

Els Pressupostos Generals mantenen les mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos-discontinus en els sectors de turisme, comerç vinculat i hostaleria Des de l’1-1-2018 i fins al dia 31-12-2018, les empreses (llevat del sector públic), dedicades a activitats enquadrades …

Read more