Search
Search Menu

El Gobierno planteja que els autònoms cotitzin pels ingressos reals

La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, ha avançat que el Gobierno treballarà perquè els autònoms cotitzin pels seus ingressos reals i puguin fer-ho trimestralment o amb correccions al llarg de l’any.

La ministra ha assegurat que els treballadors per compte propi tenen unes retribucions que poden variar en el temps, i que en moltes ocasions no tenen ingressos suficients per pagar la quota. Es produeixen, per tant, sobrecotitzacions i infracotitzacions.

El Gobierno treballa en un acord en virtut del qual la cotització, en lloc de ser mensual, podria ser trimestral o incloure algunes regularitzacions al llarg de l’any. Així mateix, els autònoms podrien cotitzar en funció dels salaris reals, essent raonable que si un mes té uns ingressos de 150 euros no hagi de pagar una quota de 300.