Search
Search Menu

Carència específica: teoria del parèntesi i desocupats que no varen renovar la inscripció durant certs períodes

L’aplicació de la teoria del parèntesi exigeix que no hi hagi voluntat d’apartar-se del món laboral per part del sol·licitant de la pensió de jubilació. L’aplicació de la doctrina del parèntesi per a l’acreditació del període de carència específica, de creació jurisprudencial, exigeix que els intervals …

Read more

Carencia específica: teoría del paréntesis y desempleados que no renovaron la inscripción durante ciertos períodos

La aplicación de la teoría del paréntesis exige que no exista voluntad de apartarse del mundo laboral por parte del solicitante de la pensión de jubilación. La aplicación de la doctrina del paréntesis para la acreditación del período de carencia específica, de creación jurisprudencial, exige que …

Read more