Search
Search Menu

Carència específica: teoria del parèntesi i desocupats que no varen renovar la inscripció durant certs períodes

Jubilación

L’aplicació de la teoria del parèntesi exigeix que no hi hagi voluntat d’apartar-se del món laboral per part del sol·licitant de la pensió de jubilació.

L’aplicació de la doctrina del parèntesi per a l’acreditació del període de carència específica, de creació jurisprudencial, exigeix que els intervals exclosos en què l’assegurat no va poder cotitzar es deguin a circumstàncies d’infortuni o alienes a la seva voluntat. Això no obstant, si hi ha períodes en què no es va renovar la inscripció com a desocupat, l’aplicació de la teoria del parèntesi, exigeix que no hi hagi voluntat de apartar-se del món laboral.

Si voleu conèixer més detalls al respecte, contactau amb les nostres oficines.