Search
Search Menu

IRPF. Lloguer amb carència a canvi d’obres: rendiments de capital immobiliari a declarar en el període que reverteixin les obres a la finalització del contracte

IRPF. El consultant formalitza un contracte d’arrendament d’un local de negoci de la seva propietat, en què s’estableix un període de carència de la renda de trenta mesos, com a compensació de les obres necessàries al local per a la seva explotació, a efectuar per l’arrendatari, i que revertiran en el propietari un cop finalitzat el contracte.

Read more

IRPF. Alquiler con carencia a cambio de obras: rendimientos de capital inmobiliario a declarar en el periodo en que reviertan las obras a la finalización del contrato

IRPF. El consultante va a formalizar un contrato de arrendamiento de un local de negocio de su propiedad, en el que se establecerá un periodo de carencia de la renta de treinta meses, como compensación de las obras necesarias en el local para su explotación, a efectuar por el arrendatario, que revertirán en el propietario una vez finalizado el contrato.

Read more

L’Agència Tributària adverteix d’intents de frau tipus ‘phishing’ a través d’Internet coincidint amb la campanya de Renda 2018

L’Agència Tributària ha frenat diversos intents de frau mitjançant l’enviament de comunicacions per correu electrònic o missatges SMS, en els quals, tot suplantant la seva identitat i imatge, es proporcionen enllaços maliciosos on obtenir supòsits reemborsaments d’impostos. Aquests enllaços solen dur a pàgines web fraudulentes en …

Read more

La Agencia Tributaria advierte de intentos de fraude tipo ‘phishing’ a través de Internet coincidiendo con la campaña de Renta 2018

La Agencia Tributaria ha frenado diversos intentos de fraude mediante el envío de comunicaciones por correo electrónico o mensajes SMS, en los que, suplantando su identidad e imagen, se proporcionan enlaces maliciosos donde obtener supuestos reembolsos de impuestos. Estos enlaces suelen llevar a páginas web fraudulentas …

Read more