Search
Search Menu

Límit de responsabilitat del FOGASA en cas de contractació a temps parcial

Trabajadores fijos discontinuos

En els casos de beneficiaris amb contracte a temps parcial per al càlcul de l’obligació de pagament del FOGASA el límit del doble del SMI vigent s’ha de reduir en la mateixa proporció que la jornada laboral pactada.

La qüestió, plantejada davant el Tribunal Suprem, consistia a determinar si, quan es tracta de treballadors amb contracte a temps parcial, el límit del salari a computar, doble del SMI, ha de reduir-se, o no, en el mateix percentatge que la jornada que realitza en comparació amb l’ordinària d’un treballador a temps complet de la mateixa activitat.

Per a informació detallada, contactau amb els nostres assessors.