Search
Search Menu

Criteris de laboralitat d’una relació

Contrato de trabajo

Hi ha una presumpció iuris tantum de laboralitat en aquella relació que hi ha entre qui presta un servei retribuït i qui el rep. De fet, la relació laboral, per ser tal, a més de ser voluntària, ha de mostrar alienitat en els resultats, dependència en la realització i retribució dels serveis.

El Tribunal Suprem (TS) veu el cas d’un treballador que subscriu amb una empresa un contracte marc de col·laboració per a l’execució d’obra. El TS considera que es tracta d’una relació laboral i a través de dues sentències del Ple analitza i recorda quins són els requisits perquè així sigui.

Si voleu saber més detalls sobre el cas, contactau amb nosaltres.