Search
Search Menu

Práctiques no laborals i acadèmiques: obligació de cotitzar

cotizar en prácticas7

S’estableix l’obligatorietat de cotitzar per a les persones que realitzin pràctiques formatives, pràctiques no laborals o pràctiques acadèmiques, encara que no tinguin caràcter remunerat.

Les pràctiques formatives inclouen tant els alumnes universitaris com els alumnes de formació professional de grau mitjà o superior. El govern, en el termini de tres mesos, procedirà a desenvolupar la forma de cotitzar per a les persones que realitzin aquestes pràctiques.