Search
Search Menu

Incentivació de l’ocupació autònoma en municipis amb menys de 5000 habitants

Amb l’objecte d’incentivar l’ocupació autònoma en municipis de menys de 5000 habitants, s’estableix, a partir del 2018.08.01, el dret dels treballadors autònoms que resideixin i desenvolupin la seva activitat en aquests municipis a beneficiar-se de les mateixes reduccions de la tarifa plana durant els 12 mesos següents al període inicial

En els supòsits que el treballador per compte propi o autònom resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi de menys de 5000 habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos d’aplicació de reduccions en les quotes per contingències comunes, inclosa la IT, té dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius, i en aquest cas no són aplicables les reduccions i bonificacions per als 12 mesos posteriors al període inicial.

Així mateix són d’aplicació incentius al règim de reduccions i bonificacions de quotes a la Seguretat Social per a les persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme que s’estableixin com a treballadors per compte propi.

Si desitjau conèixer amb detall els requisits per beneficiar-se de totes aquestes reduccions, contactau amb el nostre equip.