Search
Search Menu

Compravenda d’immoble a la SAREB mitjançant finançament

adquisición de inmuebles de SAREB

Quan per a l’adquisició d’un immoble procedent de la SAREB cal sol·licitar finançament, resulten aplicables els beneficis fiscals previstos a l’efecte de l’ITP i AJD

Havent estat equiparada la SAREB a les entitats financeres, als efectes de la subrogació del creditor i de certes novacions modificatives dels préstecs, resulta aplicable l’exempció de la quota gradual del document notarial de la modalitat AJD en la constitució de les garanties per a l’adquisició d’immobles a la SAREB, amb independència de qui sigui el subjecte passiu.

Pel que fa a la modalitat AJD de l’impost, atès que no es produeix una inscripció diferent de la que origina la transmissió de l’immoble, no es compleixen els requisits per quedar subjecte a tributació per aquesta modalitat de l’impost. Pel que fa a la modalitat TPO, la DGT recorda que és reiterat el criteri que manté que la subrogació d’un tercer en les responsabilitats hipotecàries del venedor no constitueix fet imposable d’aquesta modalitat.

Finalment, tenint en compte que la constitució del préstec es troba exempt, la DGT conclou que si és necessària l’ampliació del préstec inicial, per necessitar la part compradora finançar una quantitat més gran que la que cobreixen el préstec promotor per a cobrir la quantitat deguda, aquesta ampliació quedaria exempta.

Per comptar amb tots els detalls al respecte, contacti amb els nostres experts.