Search
Search Menu

Com tributen les propines?

¿Cómo tributan las propinas?

La naturalesa de les propines (lliuraments de petita quantia que troben la seva causa en la liberalitat d’un client aliè a la relació laboral entre empresa i treballador) no és impediment per aplicar la tributació corresponent:

  1. Les quantitats que rep el treballador en concepte de propina són considerades rendiments del treball. L’empresa està obligada a retenir i ingressar part d’aquestes propines, d’acord amb el reglament de l’IRPF.
  2. La tributació de les propines afecta també a l’Impost de Societats. Amb independència que es reparteixin les quantitats entre els empleats, les quantitats que rep l’empresa en concepte de propina suposen un ingrés comptable a integrar en la base imposable de l’IS.
  3. L’empresa no haurà de declarar aquestes quantitats en base a l’IVA.

El concepte de propina no s’ha de confondre amb el tronc de propina. Aquesta retribució es preveu en els convenis col·lectius (afecta especialment al sector de l’hostaleria) i s’allunya del caràcter de liberalitat de la propina.