Search
Search Menu

Tributació dels lloguers turístics

alquiler turístico

L’AEAT informa sobre la tributació dels lloguers turístics i recorda que, en cas que els rendiments procedents dels mateixos s’hagin de considerar com a rendiments del capital immobiliari, no es dóna dret a l’aplicació de la reducció.

Amb caràcter general, els rendiments derivats del lloguer d’apartaments turístics es consideren rendiments del capital immobiliari. Per això, el lloguer s’ha de limitar a la mera posada a disposició d’un immoble durant un període de temps, sense que vagi acompanyat de la prestació de serveis propis de l’hoteleria industrial.

La reducció del 60% no s’aplica al rendiment net resultant d’aquests lloguers, ja que els apartaments d’ús turístic no tenen per finalitat satisfer una necessitat permanent d’habitatge sinó cobrir una necessitat de caràcter temporal.

Els períodes de temps en els quals l’immoble no ha estat objecte de cessió generen la corresponent imputació de renda immobiliària.

El lloguer pot considerar-se una activitat empresarial, cas en què els rendiments derivats del mateix es consideraran rendiments d’activitats econòmiques quan, a més de posar a disposició l’immoble, s’ofereixen, durant l’estada dels arrendataris, serveis propis de la indústria hotelera.

Per ampliar informació contacti amb nosaltres.