Search
Search Menu

Efectes respecte de la jubilació anticipada de la cotització del SEPE en cas de subsidi d’atur de majors de 55 anys

Jubilación

Les cotitzacions efectuades pel SEPE en cas de subsidi d’atur de majors de 55 anys, no poden computar per assolir el període mínim de carència requerit per accedir a la jubilació anticipada.

La pretensió del legislador no és altra cosa que reconèixer el dret al subsidi d’atur als majors de 55 anys que ja reuneixin en aquell moment tots els requisits per accedir a qualsevol tipus de jubilació contributiva en el sistema de Seguretat Social, imposant a l’entitat gestora de la desocupació l’obligació de cotitzar per la contingència de jubilació als únics efectes del càlcul de la base reguladora i el percentatge de la pensió de jubilació, però sense que aquestes cotitzacions tinguin eficàcia per a acreditar el període mínim de cotització exigit.