Search
Search Menu

El tribunal europeu rectifica i rebutja igualar la indemnització de fixos i temporals

TJUE

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat a conèixer dos errors que aclareixen que la normativa laboral espanyola no és discriminatòria en el tracte als treballadors fixos i temporals i, per tant, no han de tenir indemnitzacions iguals. D’aquesta manera, la Justícia Europea rectifica el seu pronunciament anterior, quan va considerar que un treballador interí (i, per tant, temporal) havia de rebre la mateixa indemnització que un treballador indefinit.

La justificació dels jutges europeus perquè entenguin ara que sí que hi ha diferències entre la situació d’un treballador temporal interí i un indefinit radica que, en el cas del primer, les parts del contracte eventual coneixen des del principi la data o acte que causarà la fi de la relació laboral. Mentre que en el cas d’un indefinit que és acomiadat per causes objectives a iniciativa de l’empresari, correspon una indemnització per a compensar el caràcter imprevist de la ruptura de la relació de treball.

En la segona sentència coneguda recentment sobre la indemnització d’un treballador amb un contracte de relleu, el TJUE aclareix que la normativa espanyola no és discriminatòria, com havia dit anteriorment, perquè «en el Dret espanyol no opera cap diferència de tracte entre treballadors amb contracte temporal i treballadors fixos comparables». En el cas que qualsevol dels dos sigui acomiadat per raons objectives de forma procedent se’ls abonen els 20 dies per any treballat.