Search
Search Menu

Deducció per maternitat i declaració informativa

prestación por maternidad/paternidad

Poden aplicar la deducció per maternitat les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents, que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

Des del 2018.01.01, la deducció per maternitat es pot incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent amb dret a la mateixa hagi satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats.

D’altra banda, es concreten les dades que ha de contenir la declaració informativa que les llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats han de presentar sobre els menors i les despeses que donen dret a l’aplicació de l’increment de la deducció. Aquesta declaració informativa es presenta en el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent a l’any immediatament anterior.

Si vol conèixer els detalls de la modificació, contacti amb el nostre equip d’experts.