Search
Search Menu

El Constitucional i el Suprem avalen que la venda d’una casa a pèrdues no pagui plusvàlua

SAREB

Llegim en el portal Idealista.com que tant el Tribunal Constitucional com el Tribunal Suprem «avalen que el contribuent que ha comprat i venut una casa a pèrdues no pagui la plusvàlua municipal».

No s’aplicava aquest criteri per a aquells que hagin rebut o transmès en herència o per donació un habitatge amb pèrdues. Ara, el Tribunal Suprem aclareix que aquests també estan exempts del pagament de la plusvàlua municipal, en contra del criteri d’Hisenda, ja que també en cas d’herència és possible acreditar que s’ha transmès en pèrdues, aportant les escriptures d’adquisició i transmissió de la finca.

Aquesta sentència del Suprem posarà fre a pràctiques habituals dels ajuntaments que perjudicaven els contribuents que reclamaven la devolució de la plusvàlua municipal.

D’altra banda, cada vegada més jutjats permeten actualitzar els valors de venda d’una casa d’acord amb l’IPC perquè el venedor d’un habitatge aflori la pèrdua i, per tant, no hagi de pagar la plusvàlua.

Font: https://www.idealista.com/news/finanzas/fiscalidad/2018/12/03/770261-espaldarazo-del-supremo-no-se-pagara-plusvalia-cuando-se-venda-a-perdidas-una-casa