Search
Search Menu

Novetats en la declaració de la renda 2018 a presentar el 2019

Novedades Renta 2019

En la campanya d’aquest any, hi ha 8 canvis a tenir en compte respecte a exercicis anteriors:

Deducció per maternitat. Ha augmentat 1.000 euros en 2018 per a aquelles contribuents que tinguin despeses de custòdia (alimentació, inscripció i matrícula a guarderia) per cada fill menor de 3 anys. Fins ara la deducció era de 1.200 euros.

Exempció de les retencions per baixa de maternitat. Després de la sentència del Tribunal Suprem de l’octubre passat, la prestació per maternitat està exempta d’IRPF i no ha de constar en la declaració. A més, és possible reclamar la devolució d’aquestes retencions des de l’any 2014. Els contribuents que hagin patit retencions per les prestacions de maternitat i paternitat de 2018 no han de fer cap tràmit particular. La seva declaració de la renda de 2018, que es presenta en 2019, ja incorporarà les prestacions com rendes exemptes i les retencions suportades seran deduïbles, segons ha informat el ministeri d’Hisenda.

Reduccions per rendiments de treball. S’eleva la reducció des 3.700 a 5.565 euros per a contribuents amb salaris bruts anuals inferiors a 13.115 euros, enfront dels 11.250 euros de 2017. Els que es trobin entre 13.115 i 16.825 euros, es poden reduir 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1, 5 la diferència entre els rendiments del treball i 13.115 euros.

Deducció per inversió en startups. Ha augmentat deu punts, fins a un 30%, la deducció dels fons que es dediquin a accions o participacions en noves empreses. El límit màxim a deduir també ha augmentat, des de 50.000 a 60.000 euros anuals.

Deducció per família nombrosa. S’incrementa fins a 600 euros anuals per cada fill que superi el nombre mínim per a ser considerat família nombrosa, és a dir, a partir del tercer. A més, aquesta deducció s’ha obert a cònjuges no separats legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals no exemptes superiors a 8.000 euros. En aquest cas, la deducció podrà ser de fins a 1.200 euros anuals. Només es podran aplicar entre els mesos d’agost a desembre de 2018.

Deducció a famílies residents en territori comunitari. Els membres de famílies que tinguin la residència fixada en un dels 28 països membres de la UE o als 31 països membres de l’Espai Econòmic Europeu, per equiparar les seves condicions a les de les famílies residents a Espanya, poden presentar declaració familiar conjunta.

Deducció per rendes obtingudes a les Ciutats Autònomes. Els ingressos que es generin a Ceuta o Melilla gaudiran en la Renda 2018 d’una deducció del 60%. Podran acollir-se a aquest avantatge tant els residents en aquests territoris extrapeninsulars com els que obtinguin rendes en ells.

Exempcions progressives dels premis de Loteries i Apostes. En els PGE de 2018 es va aprovar ampliar el mínim exempt dels premis de la loteria i fer-ho de forma progressiva. A la Renda 2018 els premis de fins a 10.000 euros queden exempts de l’IRPF.

Font: Business Insider.