Search
Search Menu

SMI per a 2019

SMI 2019

L’SMI experimenta el 2019 un increment del 22,3% respecte de les quanties vigents entre 1-1-2018 i 31-12-2018

Les quanties de l’SMI per a 2019 són (per mes, en 14 pagues per any):

  • SMI diari: 30 €
  • SMI mensual: 900 €
  • SMI anual a l’efecte de compensació i absorció: 12.600 €
  • SMI jornada legal en activitat per a treballadors eventuals i temporers: 42,62 €
  • SMI hora per a empleats de la llar: 7.04 €

El RD entra en vigor el 28-12-2018 i té efectes durant 2019.

Sempre que hi hagi una habilitació legal expressa, les noves quanties del SMI no són aplicables. Hi ha diferents casos en que s’utilitza l’SMI com a referència, per exemple: normes vigents de les comunitats autònomes, Ceuta, Melilla i entitats de l’Administració local; contractes i pactes de naturalesa privada; convenis col·lectius vigents a 28-12-2018…

Consulti amb el nostre equip d’experts quin seria, en cada cas, la nova quantia aplicable en 2019.