Search
Search Menu

Sobre la necessitat d’acreditar la percepció de la indemnització per accedir a les prestacions d’atur

SEPE

Es declara nul·la la possibilitat del SEPE d’exigir acreditació d’haver percebut la indemnització per acomiadament per accedir a la prestació d’atur.

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional i nul·la la norma que recollia la possibilitat del SEPE d’exigir als treballadors que hagin estat acomiadats acreditació d’haver percebut la indemnització legal corresponent. Cas que la indemnització no s’hagués percebut, ni s’hagués interposat demanda judicial en reclamació de la indemnització o d’impugnació de la decisió extintiva, o quan l’extinció de la relació laboral no comporti l’obligació d’abonar una indemnització al treballador, es reclama l’actuació de la Inspecció als efectes de comprovar la involuntarietat del cessament en la relació laboral.

Per ampliar informació, contacti amb el nostre equip d’experts.