Search
Search Menu

Autònoms: cotització per totes les contingències

autónomos

A partir del primer de gener de 2019 els treballadors autònoms cotitzaran obligatòriament per les següents contingències: contingències comunes, contingències professionals, cessament activitat i formació

Això suposarà un augment de quota mensual però també s’ampliarà la cobertura de prestacions ja que es podrà sol·licitar la prestació d’incapacitat temporal en cas d’accident de treball o malaltia professional cobrant a partir del dia següent a la baixa i la prestació per cessament d’activitat.

No queden obligats a la cotització per totes aquestes contingències els autònoms agraris. Només estaran obligats a cotitzar per contingències comunes.

Pel que fa als autònoms ‘tarifa plana’ mentre gaudeixin de tal reducció només estaran obligats a la cotització per contingències comunes i contingències professionals

Els treballadors autònoms que compatibilitzin el seu treball amb una jubilació només cotitzaran per contingències comunes i contingències professionals.