Cerca
Cerca Menú

Fundat l’any 1978, el GABINET DE GESTIÓ I ASSESSORIA EMPRESARIAL reuneix un equip multidisciplinari de professionals amb què l’empresari estarà sempre al dia, permanentment assessorat i ajudat en la presa de decisions en els terrenys jurídic, fiscal, laboral, comptable, etc. Amb experiència, gran implicació i amplis coneixements en l’àmbit de la petita i mitjana empresa, parlant el seu propi llenguatge, li oferim la seguretat necessària per a un desenvolupament controlat, eficaç i productiu.

Serveis

Novetats

  • notificacions individuals valor cadastral

   Perquè els nous valors cadastrals tinguin efecte és necessària la notificació individual dels mateixos. A l’efecte de la seva eficàcia, la posada en coneixement de l’interessat de la liquidació de l’IBI no constitueix un acte de notificació del valor cadastral. La Llei del Cadastre immobiliari disposa …

   Llegiu-ne més

  • ajornar quota en préstec entre particulars

   Davant l’ajornament de pagament d’un dels terminis de devolució del préstec entre particulars formalitzat en document privat no sorgeixen obligacions en relació amb l’ITP i AJD. Un fill rep un préstec sense interessos del seu pare per a l’adquisició del seu habitatge habitual, havent estat formalitzat …

   Llegiu-ne més

  • Exención por reinversión de vivienda habitual

   Als efectes de veure’s acomplert el requisit de reinversió, no cal que els fons obtinguts per la transmissió del primer habitatge habitual siguin directament, materialment i específicament els mateixos que els emprats per a satisfer el pagament de la nova. Contacti amb nosaltres per informar-se del …

   Llegiu-ne més

  • IRPF y prevision social

   Amb efectes 11-2-2018 es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions per a incloure el supòsit de liquiditat en plans de pensions i sistemes anàlegs en el cas d’aportacions realitzades amb almenys deu anys d’antiguitat i adaptar els procediments de mobilització de drets. En …

   Llegiu-ne més

Contacte