Search
Search Menu

Despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari

Són despeses deduïbles als efectes de la determinació del rendiment net del capital immobiliari, les comissions de cancel·lació del crèdit, i les despeses de notaria i cancel·lació de la hipoteca en el Registre de la Propietat

Són despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari tots les necessàries per a la seva obtenció. En particular: els interessos dels capitals aliens invertits en l’adquisició o millora del bé, dret o facultat d’ús o gaudi de què procedeixin els rendiments, i altres despeses de finançament, així com les despeses de reparació i conservació.

I dins del concepte d'»altres despeses de finançament», s’inclouen, i resulten deduïbles als efectes de la determinació del rendiment net del capital immobiliari, les comissions de cancel·lació del crèdit, i les despeses de notaria i cancel·lació de la hipoteca en el Registre de la Propietat.