Search
Search Menu

Exempció per reinversió d’habitatge habitual

Exención por reinversión de vivienda habitual

Als efectes de veure’s acomplert el requisit de reinversió, no cal que els fons obtinguts per la transmissió del primer habitatge habitual siguin directament, materialment i específicament els mateixos que els emprats per a satisfer el pagament de la nova.

Contacti amb nosaltres per informar-se del detall d’aquesta modificació fiscal.