Search
Search Menu

Novetats en matèria de sistemes de previsió social

IRPF y prevision social

Amb efectes 11-2-2018 es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions per a incloure el supòsit de liquiditat en plans de pensions i sistemes anàlegs en el cas d’aportacions realitzades amb almenys deu anys d’antiguitat i adaptar els procediments de mobilització de drets.

En el mateix sentit, es modifica el Reglament sobre la instrumentació dels compromisos per pensions de les empreses amb els treballadors i beneficiaris, en relació amb les assegurances concertades amb mutualitats de previsió social i plans de previsió social empresarial.

Les modificacions tenen a veure amb:

  • Supòsits excepcionals de liquiditat. Disposició anticipada de drets consolidats corresponents a aportacions realitzades amb almenys deu anys d’antiguitat
  • Prestacions
  • Incompatibilitats entre aportacions i prestacions
  • Drets en cas de cessament i mobilització de drets
  • Mobilització de drets en un pla individual
  • Mobilització de drets entre PPA i de PPA a a plans de pensions i a PPSE
  • Mobilització de drets entre PPSE i de PPSE a plans de pensions i PPA
  • Antiguitat de les aportacions en cas de cobrament o mobilització parcial
  • Inembargabilitat en els plans de pensions i en els sistemes de previsió social complementària anàlegs als plans de pensions
  • Aportacions realitzades a plans de pensions i sistemes de previsió social complementaris anàlegs amb anterioritat a 1-1-2016

Per a més informació, contactau amb nosaltres.