Search
Search Menu

Més control sobre els habitatges turístics amb el model 179

Modelo 179, más control sobre viviendas turísticas

Com hem llegit al blog de Self Bank, el model 179 consisteix en una declaració informativa trimestral obligatòria per a les plataformes de lloguer turístic o, sent més exactes, per a les persones i entitats que prestin el servei d’intermediació entre els cedents i cessionaris de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques.

El model 179 s’ha de presentar telemàticament cada trimestre a partir de 2019, en els mesos d’abril, juliol, octubre i gener de l’any següent. La primera declaració (abans del 31 de gener de al 2019), inclourà les dades de tot l’any 2018.

Quina informació demana el model 179?

 1. Identificació de cedent i cessionaris.
 2. Identificació de l’immoble: direcció i referència cadastral.
 3. Nombre de dies que ha estat llogada com a habitatge turístic.
 4. Import cobrat pel cedent.
 5. Nombre de contracte d’intermediació de la plataforma de lloguer.
 6. Data d’inici de la cessió (arribada del viatger).
 7. Data d’intermediació (data en què va reservar el viatger).
 8. Mitjà de pagament utilitzat: com ha cobrat el cedent.

I el propietari?

El propietari no ha de presentar el model 179. Tan sols complir les seves obligacions tributàries, declarant en l’IRPF els ingressos de lloguer turístic com a rendiment del capital immobiliari pels dies que hagi estat llogat, i imputar renda pels dies que no hi ha estat.

Evidentment, Hisenda coneixerà a la perfecció les dades dels models 179 dels habitatges arrendats amb finalitats turístiques.

Lloguer vacacional, em convé com a propietari?

Per contestar a aquesta pregunta cal recordar les càrregues fiscals i les despeses inherents al lloguer turístic:

 • L’allotjament ha de complir amb els requisits mínims establerts en la comunitat autònoma corresponent (aire condicionat, per exemple).
 • Compliment de requisits establerts pels portals de lloguer (la qual cosa pot implicar reformes, millores i compra d’elements bàsics).
 • Les comissions cobrades per aquestes plataformes.
 • Les comissions que cobra l’agència que gestiona l’entrada i sortida, si escau, més el corresponent IVA del seu servei (a declarar trimestralment).
 • No es permet la reducció del 60% dels ingressos per lloguer de vacances a l’IRPF.
 • Els subministraments els paga el propietari i només són deduïbles en la proporció de dies que ha estat llogat.