Search
Search Menu

Novetats en l’ITP i AJD en relació als préstecs amb garantia hipotecària

Després de la polèmica suscitada pel canvi de criteri del TS en relació a la determinació de qui ha de ser considerat subjecte passiu en les escriptures de préstec hipotecari en la modalitat AJD, submodalitat documents notarials, es procedeix mitjançant el present RDL, de manera urgent, entre altres mesures, a la modificació de la LITP.

A causa de la situació d’incertesa jurídica produïda arran dels recents i contradictoris pronunciaments del TS, en relació a la determinació del subjecte passiu en la modalitat AJD de l’impost en els casos d’escriptures de formalització dels préstecs amb garantia hipotecària, el Gobierno s’ha vist en la necessitat de dictar un RDL per tal de desbloquejar la situació d’incertesa i paralització del mercat hipotecari viscuda en els últims dies.

Amb efectes des del 10-11-2018, s’introdueixen les següents modificacions que afecten la tributació dels préstecs amb garantia hipotecària:

a) En relació amb el subjecte passiu de la modalitat AJD, submodalitat documents notarials, s’afegeix que en el cas d’escriptures de préstec amb garantia hipotecària, es considerarà subjecte passiu al prestador.

b) Quant a les exempcions aplicables en aquesta modalitat, s’afegeix una nova exempció que resulta aplicable a les escriptures de préstec amb garantia hipotecària, per a determinats prestataris.

Més informació d’interès en aquests enllaços de premsa

Un juez obliga al banco a pagar el impuesto hipotecario con carácter retroactivo (La Vanguardia)

Un jutjat d’instància dels de Màlaga ha condemnat a Banc Santander a abonar de forma retroactiva l’IAJD d’un préstec hipotecari contractat el 2014. El jutge utilitza el Reial Decret del Govern per determinar que el banc ha d’abonar l’impost i no el client. La sentència argumenta que el context jurídic precisava cobrir una llacuna interpretativa amb recents canvis de criteri. La decisió serà recorreguda pel banc, que diu que la sentència és «contrària» a la llei, la jurisprudència i la Constitució. L’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae) ha celebrat la sentència.

El Gobierno deja la puerta abierta a reclamar el AJD a Hacienda de los últimos cuatro años (Idealista/News)

El AJD de les noves hipoteques ho pagarà la banca, tal com va aprovar en un Reial decret llei el Govern de Pedro Sánchez. No obstant això, aquesta norma podria haver deixat la porta oberta al fet que els contribuents que hagin pagat aquest impost en els últims quatre anys puguin reclamar a Hisenda.

Si consideram que el RDL ha modificat el subjecte passiu de l’AJD, és que el legislador ha decidit ara, per motius de política social, que el que pagui l’impost sigui el client. Si entenem que el RDL el que ha fet és aclarir definitivament que el subjecte passiu de l’AJD són les entitats bancàries, això vol dir que l’impost pagat en els últims quatre anys pels contribuents va ser indegut i podria ser reclamat a les hisendes autonòmiques, que són les competents per recaptar-lo.