Search
Search Menu

Nova forma de provar la venda a pèrdues d’una casa

plusvalía

El Tribunal Suprem aprova una nova forma de provar la venda a pèrdues d’una casa per evitar la plusvàlua

El Tribunal Suprem ha declarat, segons publica el portal Idealista, que per acreditar la venda a pèrdues d’un habitatge i evitar pagar la plusvàlua municipal és possible aportar com a prova els valors de referència que les comunitats autònomes publiquen a les seves webs per declarar l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) o l’Impost de Successions i Donacions (ISiD).

Després que es declaràs inconstitucional cobrar la plusvàlua municipal en aquelles vendes d’habitatges a pèrdues, el Tribunal Suprem va determinar que són els propis contribuents els que han de provar aquesta venda a pèrdues. I les formes d’acreditar-la són diverses. Ara, l’alt tribunal ha afegit com a mitjà de prova els valors de referència que cada comunitat autònoma publica a la seva pàgina web, per declarar l’ITP o el ISiD.

Per conèixer els detalls, contacti amb el nostre equip de experts.