Search
Search Menu

Plan Anual de Política d’Ocupació per a 2018

Plan Anual de Política de Empleo 2018

Desenvolupament del Pla Anual de Política d’Ocupació per a 2018 en el qual s’estableixen els objectius a assolir en aquest any en el conjunt d’Espanya i en cadascuna de les diferents comunitats autònomes, així com els indicadors que s’utilitzaran per valorar el seu grau d’assoliment.

D’acord amb l’Estratègia Espanyola d’activació per a l’Ocupació 2017-2020, els serveis i programes que desenvolupen els Serveis Públics d’Ocupació han de dirigir-se al compliment dels cinc objectius estratègics que són els següents:

  1. Promoure l’activació i millora de l’ocupabilitat dels joves, amb especial atenció als que presenten més deficiències de formació i risc de precarietat laboral, mitjançant instruments com la Garantia Juvenil i la coordinació amb el sistema educatiu.
  2. Potenciar l’ocupació com a principal instrument d’inclusió social, millorant de manera prioritària l’activació i inserció dels aturats de llarga durada i els majors de 55 anys.
  3. Promoure, d’acord amb les necessitats identificades en els diagnòstics personalitzats i amb les necessitats del sistema productiu, una oferta formativa adreçada a un mercat laboral canviant, tot ajustant millor les competències i facilitant les transicions laborals.
  4. Millorar l’acompliment dels serveis públics d’ocupació modernitzant els instruments del Sistema Nacional d’Ocupació, i abordar les polítiques d’activació des d’una perspectiva holística que tingui en compte les seves dimensions sectorial i local, tot establint marcs de col·laboració amb ocupadors, interlocutors socials i altres agents públics i privats.