Search
Search Menu

Registre de jornada

Registro de jornada

El Reial decret llei 8/2019, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball obliga les empreses a realitzar un Registre de Jornada per a cada persona treballadora tant si presta els seus serveis a jornada completa com a temps parcial. Aquest Registre ha d’incloure l’horari concret d’inici i fi de jornada del treballador. L’empresa conservarà aquests registres de jornada durant quatre anys romanent aquests a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball. Per implementar aquest Registre l’empresa té un termini de dos mesos.