Search
Search Menu

Sobre la prohibició de fumar dins el recinte empresarial

no smoking beyond this point

El TSJ de Cantàbria ha desestimat un recurs de súplica interposat per un sindicat davant de la sentència del jutjat que també desestimava la impugnació de la decisió empresarial que prohibia fumar als treballadors dins tot el recinte de l’empresa, inclosos els espais a l’aire lliure.

El Tribunal entén que la prohibició de fumar en el recinte no vulnera els drets fonamentals dels treballadors, en la mesura que la decisió s’enquadra en el poder de direcció de l’empresari, i resulta completament d’acord amb les finalitats de les lleis que regulen mesures sanitàries enfront del tabaquisme, així com la normativa de seguretat i salut en el treball.

Font: Legal Today, 23-05-2018. ¿Es válida la orden empresarial que prohíbe a los empleados fumar en el recinto de la empresa, incluidos los espacios al aire libre?