Search
Search Menu

Ajornament de quota en préstec entre particulars

ajornar quota en préstec entre particulars

Davant l’ajornament de pagament d’un dels terminis de devolució del préstec entre particulars formalitzat en document privat no sorgeixen obligacions en relació amb l’ITP i AJD.

Un fill rep un préstec sense interessos del seu pare per a l’adquisició del seu habitatge habitual, havent estat formalitzat mitjançant document privat comunicat a l’Administració Tributària. Entre les condicions pactades, es varen establir els terminis de devolució del préstec. No obstant això, davant la necessitat d’haver d’ajornar el pagament d’una de les quotes, sorgeix el dubte de si aquesta modificació ha de ser comunicada a l’Administració Tributària.

Contactin amb nosaltres per a més informació en relació a les modalitats TPO i AJD de l’impost.