Search
Search Menu

Mesures de suport a la prolongació de l’activitat dels treballadors fixos-discontinus

estacionalidad

Els Pressupostos Generals mantenen les mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos-discontinus en els sectors de turisme, comerç vinculat i hostaleria

Des de l’1-1-2018 i fins al dia 31-12-2018, les empreses (llevat del sector públic), dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, comerç i hostaleria (vinculades al sector turístic), que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i de novembre i que iniciïn i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, poden aplicar-se una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat social per contingències comunes, recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional.