Search
Search Menu

Subsidi d’atur per a majors de 55 anys

Tribunal Constitucional

No es tenen en compte les rendes de la unitat familiar per a accedir al subsidi de majors de 55 anys, en haver-se declarat inconstitucional i nul.

Per poder accedir al subsidi d’atur per a majors de 55 anys es venia exigint que les rendes de la unitat familiar del sol·licitant dividida pel nombre de membres no superàs el 75% del SMI, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional i nul la normativa que va incloure aquest requisit. En conseqüència, únicament es tindran en compte les rendes imputables al propi sol·licitant del subsidi.

Els efectes de la nul·litat no afectaran les situacions jurídiques consolidades. Per conèixer els detalls, consultau amb el nostre equip d’experts.